Estate Nyheter
SUPERSPENNENDE TIDER I MØTE: Eiendomsbransjen står på trappene til en av de mest spennende periodene i norsk historie med ny kommunereform og IC-utbygging, ifølge leder for seksjon for Urban mobilitet og verdiskapning i Multiconsult, Bernt Sverre Mehammer.

tennis timings today – Ingenting vil bli som før kommunereformen

prove volume of a cone Annonsebilag

demonstrasjoner i barcelona torsdag 28. juni 2018 13:28 (Oppdatert 4. juli 2018 14:31)

chris brown daughter stor og billig kommode Gullalderen er over. Samtidig er det lenge siden eiendomsbransjen har sett maken til god nyhet som det ny kommunereform og IC-utbygging kan bli.

kjente ull kis spillere – Festen er over! Tiårene da alle piler pekte i riktig retning er bak oss, sier leder for seksjon for Urban mobilitet og verdiskapning i Multiconsult, Bernt Sverre Mehammer.

rose sin kafe Vi gjør få nye oljefunn. Og skulle vi finne mer, vil verdien på olje uansett synke ettersom vi møter klimautfordringene, ifølge Mehammer. AS Norge vil tjene drastisk mindre og mange arbeidsplasser innen oljerelaterte virksomheter vil gå tapt. Samtidig slår eldrebølgen inn for fullt, i tillegg til at globalisering og ny teknologi gjør menneskelig kompetanse mindre verdt.

lagavulin 8 years – Disse uheldige faktorene samtidig vil sørge for at verdiskaping blir viktigere i norske rådhus. Politikerne få betydelig økt fokus på verdiskapning og økonomisk bærekraft i norske byer og kommuner generelt. Areal- og transportpolitikk er sentrale virkemidler for verdiskapningen, sier Mehammer.

dans og drikke Kommunereformen og IC-utbyggingen er to eksempler på tiltak som vil endre forutsetningene for vurderingene av Østlandets potensial. Dette går rett inn i rammevilkårene for eiendomsbransjen, og det er viktig å se hvordan vi kan utnytte mulighetene dette gir.

martin dub skien – Spiller vi kortene riktig kan eiendomsbransjen være en sentral del av svaret på hva vi skal leve av etter oljen, sier Mehammer.

sibylla av sverige barn

lindesnes legesenter åpningstider  

feeling good lyrics chords  

hotell ao nang tips  

kong alexander av serbia vat over sales tax På Eiendomsutviklingsdagene

hotell og selskapsreiser Mehammers faglige bakgrunn for by- og infrastrukturutvikling, og hans erfaring som statssekretær i Finansdepartementet og politisk rådgiver på Stortinget, gjør at vi venter i spenning på foredraget han skal holde under Eiendomsutviklingsdagene. Der han vil svare på tre interessante spørsmål:

  1. Ved å sørge for riktig arealbruk og utnyttelse kan eiendomsbransjen svare for hva vi skal leve av etter oljen, men hvordan sørge for at beslutningstakerne blir interesserte?
  2. Regionreformen innebærer at Oslo, Viken og Hordaland vil få flertall på Stortinget. Hvordan vil det påvirke prioriteringen mellom byer og distrikt i samferdselspolitikken og på andre politikkområder?
  3. Hvorfor er IC-utbyggingen og Fornebubanen viktigere for eiendomsbransjen enn motorveiutbygging?

nazi uniform side view karl richard dybvik

casino room prom code  

pris audi elbil ford history in hindi Trussel mot kommunereformen

landsdelssamling 2018 jenter En kommunesammenslåing kan få et best og et verst tenkelig utfall, ifølge Mehammer. I verste fall opprettholder man mest mulig der det er, fordi man tenker det stimulerer bosetting og jobber.

wifi extender telenor ruter – Det er den største trusselen mot full effekt av reformen og svært uheldig for Norge. For at en by skal lykkes er størrelse og tetthet til andre byer viktig, sier han.

god natt eventyr Sogn og Fjordane er ett eksempel på et fylke som i godt over 100 år har levert de beste skoleresultatene. Men som har ingen utbytte av sin gode utdannelseskultur fordi de mest begavede, unge menneskene flytter til byen for å studere, og velger å bo hvor de beste jobbene er – i storbyene.

kevin gates facts – Nettopp fordi fylket fokuserer på fordeling mellom kommunene fremfor å bygge opp en større by, har de endt opp som eksportører av flinke unge mennesker, sier Mehammer.

boken noxcuse hegnar media  

spise lite i en måned skikkelser i hinduismen Full effekt av sammenslåingen

opptatt av andre tanker I beste fall vil endringer i kommunestrukturen rundt Vestfoldbyene, Drammen, Asker og Lillestrøm, gi en helhetlig areal- og transportpolitikk rundt byene som stimulerer næringsliv og økonomisk vekst.

reiseforslag i romjula – Dermed kan vi bygge sterkere Østlandsbyer som kan avlaste Oslo og bidra til å oppnå et mer integrert arbeidsmarked, sier Mehammer.

innglassing av balkong oslo Fra et østlandsk byperspektiv vil kommunereformen få to viktige effekter, ifølge han. For det første vil sammenslåingen av Østfold, Akershus og Buskerud til et kjempefylke på 1,2 millioner innbyggere, bli en sterk kraft i det politiske systemet.

kong watch free online – Sammen med Hordaland vil de få flertall på Stortinget og dermed komme godt ut av fordeling av ressurser. Blant annet vil infrastrukturinvesteringer prioriteres mer, noe som vil ha store fordeler for Østlandet, sier Mehammer.

moraira spania wikipedia For det andre vil kommunesammenslåingen gjøre at østlandsbyer som Lillestrøm, Asker, Drammen, Moss, Ski, Askim og Vestfoldbyene vil vokse seg større. Strukturendringene vil forsterkes av intercity-togene som gjør byer som Hamar, Tønsberg, Fredrikstad og Hønefoss til en del av arbeidsmarkedet i Oslo. I tillegg vil megatrendene fortsette å påvirke urbaniseringen, næringslivet og måten vi lever våre liv.

delfynn de lange tube – Da vil Osloregionen i enda større grad bli hovedlokomotivet for norsk økonomi. Men også tettsteder utenfor regionen kommer til å få bedre forutsetninger for å lykkes, fordi det blir mer sysselsetting i byene, men folk kan bo rundt og pendle inn, sier Mehammer.

glassmonter med las  

tank jack up method