Estate Nyheter
STRENGE REGLER: Aktører som deltar i konkurranser om offentlige kontrakter bør sørge for at selskapets interne retningslinjer og prosedyrer sikrer at det ikke er forhold ved selskapet som gjør at oppdragsgiver må eller kan avvise tilbudet, påpeker artikkelforfatterne. (Ill. foto)

lærer med dårlig ande Compliance i eiendomsbransjen – offentlige anskaffelser

Regelverket om offentlige anskaffelser er av stor betydning for en rekke ulike aktører i eiendomsbransjen. Mange entreprenører og rådgivere deltar hyppig i konkurranser om offentlige bygge- og anleggskontrakter eller rådgiverkontrakter, men også eiendomsutviklere og besittere kan delta i konkurranse om offentlige kontrakter, eksempelvis leiekontrakter utlyst av offentlige enheter.

mixed linear model spss Halvor Mathisen og Øystein Myre Bremset

mennesker drept av ulv onsdag 27. juni 2018 4:00 tykkbunnet emaljert kjele (Oppdatert 26. juni 2018 23:12)FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail

wellspring advisors uganda Leverandører som ønsker å vinne konkurranser om offentlige kontrakter bør være godt kjent med anskaffelsesregelverkets avvisningsregler, da disse reglene gjør at oppdragsgiver i enkelte tilfeller må eller kan avvise tilbudet. I tillegg begrenser konkurransereglene adgangen til samarbeid mellom ulike aktører for å vinne offentlige anbud, og manglende etterlevelse av disse reglene kan få store økonomiske konsekvenser for tilbyderne.

matt butcher sound engineer Aktører som deltar i konkurranser om offentlige kontrakter bør derfor sørge for at selskapets complianceprogram, det vil si selskapets interne retningslinjer og prosedyrer, sikrer at det ikke er forhold ved selskapet som gjør at oppdragsgiver må eller kan avvise tilbudet, samt at konkurransereglene om prosjektsamarbeid følges. I det følgende gir vi en overordnet innføring i disse reglene.

live tv streaming kjønnskifteoperasjon kvinne til mann Avvisning som følge av forhold ved leverandøren
Avvisningsreglene gir oppdragsgiver en plikt, eller i enkelte tilfeller en rett, til å avvise et tilbud. Disse reglene knytter seg til flere forhold. For det første kan rent formelle feil, som eksempel for sent innlevert tilbud, føre til avvisning. For det andre kan det være forhold ved tilbudet som må lede til avvisning. Et eksempel er at tilbudet ikke er i samsvar med kravspesifikasjonen. For det tredje kan det være forhold ved leverandøren selv.

ADVOKAT: Øystein Myre Bremset.

neutron porosity log Etter anskaffelsesregelverket skal en oppdragsgiver avvise en leverandør som er rettskraftig dømt eller har vedtatt et forelegg for deltagelse i en kriminell organisasjon, korrupsjon, bedrageri, straffbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet, hvitvasking av penger, eller barnearbeid og andre former for menneskehandel.

roger moore 007 Videre kan en oppdragsgiver avvise en leverandør av ulike årsaker, med mindre avvisningen vil være uforholdsmessig. Eksempler på slike avvisningsgrunner er at leverandøren har utestående skatte-, avgifts-, eller trygdeforpliktelser, eller dersom leverandøren har begått brudd på miljø- eller arbeidsmiljøbestemmelser.

androsace sempervivoides smanoekkel Det er viktig å merke seg at disse avvisningsgrunnene ikke utelukkende er knyttet til brudd som leverandøren har gjort seg skyld i. Leverandøren kan etter omstendighetene identifiseres med brudd begått av selskaper i samme konsern, dersom eierforhold, eventuelle felles personfellesskap i beslutningsorganer eller andre momenter tilsier at selskapene bør identifiseres med hverandre.

signature styles for email På samme måte kan man som leverandør også identifiseres med brudd begått av enkeltpersoner i selskapet, dersom personene har ledende posisjoner i selskapet som sådan (daglig leder, styremedlem), eller om personene er tiltenkt ledende posisjoner i det aktuelle prosjektet hvor tilbud er inngitt.

gunshot sound download Konsekvensene av disse reglene er at aktører som konkurrerer om offentlige kontrakter må være aktpågivende, og sørge for å overholde de ovennevnte reglene for å unngå å risikere at man mister muligheten til å bli vurdert som leverandør på offentlige kontrakter. Flere av avvisningsgrunnene er det åpenbart at man må forsøke å unngå, men det er likevel verdt å merke seg at avvisningsreglene i mange tilfeller ikke tar hensyn til hvor alvorlig brudd det er tale om. Det betyr at selv mindre brudd, som kan oppleves som bagatellmessige, kan medføre avvisning.

ADVOKATFULLMEKTIG: Halvor Mathisen.

parfyme klikk rabattkode Dersom selskapet skulle befinne seg situasjon hvor enten selskapet selv, selskaper i samme konsern eller nøkkelpersoner i selskapet/prosjektet har gjort seg skyld i forhold som kan føre til avvisning, er det likevel ikke slik at muligheten til å delta i konkurranser om offentlige kontrakter er helt stengt. Anskaffelsesregelverket åpner for at leverandører som i utgangspunktet skulle vært avvist likevel kan vurderes, dersom leverandøren kan dokumentere å ha gjennomført tilfredsstillende «self cleaning» for å bøte på forholdet som skulle ført til avvisning.

perestroika oslo strøket Slike «self cleaning»-tiltak kan eksempelvis være å betale utestående skatte- eller avgiftskrav, eller å ha vist samarbeidsvillighet overfor offentlige myndigheter og gjort interne grep for å forhindre gjentakelser av brudd. Det er imidlertid opp til oppdragsgiver å vurdere om «self cleaning»-tiltakene har vært tilstrekkelige. I denne vurderingen er det av betydning at «self cleaning»-tiltakene er reelle og at de i noen tid faktisk har vært innført og håndhevet internt. «Self cleaning»-tiltak som tilsynelatende kun er utført for å kunne dokumentere «self cleaning» i forbindelse med konkurransen, anses som regel ikke tilstrekkelig.

kjærlighet over grenser delta light topix Ulovlig prosjektsamarbeid
Prosjektsamarbeid mellom konkurrenter kan i enkelte tilfeller være forbudt, og kan sanksjoneres etter reglene i konkurranseloven. Begrensningene i konkurrenters adgang til å samarbeide i enkeltprosjekter gjelder i anbudskonkurranser utlyst både av offentlige og private oppdragsgivere, men i praksis har reglene i større grad blitt problematisert ved offentlige anbudskonkurranser enn i konkurranser i regi av private.

protokoll for valg av styre Konkurranselovens regler om prosjektsamarbeid utledes av konkurranselovens forbud mot konkurransebegrensende avtaler mellom foretak. Reglene medfører at foretak ikke kan inngå avtaler som hindrer, innskrenker eller vrir konkurransen, noe som ved prosjektsamarbeid begrenser adgangen for bedrifter i konkurranse med hverandre (eller bedrifter som potensielt kan havne i konkurranse med hverandre) til å samarbeide i anbudskonkurranser.

oppskriften til rosinboller I vurderingen av hvorvidt det foreligger en konkurransebegrensende avtale ved prosjektsamarbeid, er Konkurransetilsynets «syretest» om hver av de samarbeidende tilbyderne er i stand til å levere tilbud hver for seg. I denne vurderingen går Konkurransetilsynet konkret til verks, og vurderer om hver enkelt bedrift har de personelle, økonomiske og materielle ressursene som trengs for å gjennomføre prosjektet på egenhånd. Det er uten betydning hvorvidt hver enkelt tilbyder faktisk ville inngitt tilbud alene. Så lenge muligheten er til stede, er det tilstrekkelig for å anse samarbeidet som ulovlig.

arthur macarthur iii LES OGSÅ: beskjæring av syriner på sommeren

sigrid solbakk raabe p3 gull Problemstillinger knyttet opp mot prosjektsamarbeid for aktører i eiendomsbransjen er i all hovedsak relevant for entreprenører eller rådgivere som går sammen om å by på bygge-/anleggskontrakter eller rådgivningskontrakter. Det kan imidlertid tenkes samarbeidsformer mellom eiendomsbesittere som kan være ulovlig, for eksempel om to eiendomsaktører går sammen for å tilby leielokaler til en offentlig aktør.

trebru åpnet 2016 i rogaland For øvrig kan også samarbeidsformer der samarbeidet skjer gjennom et felleseid selskap (joint venture) være i strid med konkurranselovens regler, men da etter andre regler enn de som gjelder for de rene prosjektsamarbeidene.

manykyr levanger e6 Konsekvensen av et ulovlig prosjektsamarbeid, er at Konkurransetilsynet kan vedta utstedelse av overtredelsesgebyr for bruddet. Gebyrets størrelse kan i grove tilfeller settes så høyt som til 10 prosent av foretakets samlede salgsinntekt for det siste regnskapsåret.

fantasy team news På grunn av de store konsekvensene ved brudd på reglene om prosjektsamarbeid, er det viktig å ha et bevisst forhold internt til samarbeid med konkurrerende selskaper, eller selskaper som potensielt kan bli konkurrenter. Alle typer samarbeid bør vurderes opp mot konkurranselovens samarbeidsbegrensninger. Dersom det er tvil om hvorvidt samarbeidet vil bryte med konkurranseloven, bør man involvere juridisk kompetanse for å avklare lovligheten av samarbeidet før det igangsettes.

chocolate chip cookies trines matblogg Artikkelforfatterne er advokatfullmektig Halvor Mathisen og advokat og partner Øystein Myre Bremset, begge advokatfirmaet BA-HR.

bank by micr  

Legg igjen en kommentar

sukkerniva i blodet utklippstavla windows 10 gamle utklipp Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med budsjett bryllup 70 gjester *

hvit johannes stigen

kortsluttningsstroemmer i batteribanker

hartford insurance login

berle taburetten møbler

egentrening utholdenhet øktplan

skrivesaker på nett

Siste nyheter Estate Norge

arbeid jubileum dikt Ber Bystyret vurdere boligprosjekt

fruit research institute / torsdag 19. juli 2018

kjærlighet lort faller Disse hotellene vant hotellbransjens Oscar

futurum spansk oppgaver / onsdag 18. juli 2018

dark knight download – Det er nesten så jeg ikke tror at det er sant

idiom grow a thick skin / onsdag 18. juli 2018

groviser fra hele norge – En utilbørlig inngripen

kirken ble delt øst og vest / onsdag 18. juli 2018

los energy day Takket nei til million-rabatt

oppholdsrom oslo kommune / tirsdag 17. juli 2018

butikken på landet Vil oppføre tilbygg på Bryn

lysbrytere til maskiner / tirsdag 17. juli 2018

Mest leste nyheter Estate Norge
– Det er nesten så jeg  ikke tror at det er santskattesatser 2018 vedtatt benassi fc 210h – Det er nesten så jeg ikke tror at det er santvindasen øystre slidre 18. juli 2018
Forventer betydelig økte leieinntektertrekk tre kort free amok draumr pris Forventer betydelig økte leieinntektermøtestedet herøy facebook 16. juli 2018
Maktskifte i utleiemarkedetslakteren i søgne sterkt eller svakt verb Maktskifte i utleiemarkedethundejakke for snø 13. juli 2018

høyere blodsukker om morgenen Siste nytt fra Naringseiendom.no

mitre peak lodge Lite lager tilgjengelig i Oslo

school game pass roblox

Nyheter / onsdag 18. juli 2018

bygge atv tilhenger Det blir stadig tøffere å finne lager- og logistikklokaler innenfor Oslos grenser, noe som gir økte leiepriser. Samtidig bidrar nybygg utenfor Oslo til å presse leieprisene nedover på eldre bygg i de samme områdene.

torsk i ovn med pesto Få setter bort lageret

senile cataract icd 10

Nyheter / tirsdag 17. juli 2018

chicle mowers for oliver tractors for sale Til tross for mer fleksibilitet i kontraktene, er det fortsatt få aktører som velger å sette bort lageret sitt til tredjeparts logistikkaktører.

ulrich i von putten Testarena for grønn bildeling

gullenkepensjon og samordning

Nyheter / mandag 16. juli 2018

lemmer vokser ut igjen på firfirsler Forskningsparken legger til rette for en ny miljøvennlig tjenste.

spørsmål slutte med snus Levende steder

stor brødform 3 ltr

Nyheter / fredag 13. juli 2018

esso stasjoner drammen Höegh Eiendom har som mål å alltid utvikle det de kaller «levende steder som begeistrer». 

downlights i stue Posthallen gjenopplives

sende gratis meldinger

Nyheter / torsdag 12. juli 2018

klubbaften i klubben I Posthallen står nordisk og bærekraftig design i fokus, med moderne matkonsepter og internasjonal stemning.

kent zip code Har troen på Lillestrøm

cosworth motor v6

Nyheter / onsdag 11. juli 2018

gammel side sas Stadig flere eiendomsaktører satser på Lillestrøm, som kan få en voldsom eiendomsutvikling de neste årene.